Inwestycje i remonty

iNWESTYCJE i remonty oświatowe realizowane w latach 2019-2023

    14,9 mln zł

Suma nakładów na inwestycje oświatowe
w latach 2019-2023

 206%

Wzrost nakładów na inwestycje oświatowe
w latach 2019-2023

 15

Średnia roczna liczba oświatowych zadań inwestycyjnych
w latach 2019-2023

prezentacja wybranych inwestycji oświatowych

2022-2023: „Dostępna Szkoła” Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarosławiu

Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany był w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”. 

Wykonano prace miedzy innymi w zakresie:

Całkowity koszt wyniósł: 1.320. 376,75 zł    

2022-2023: „Dostępna Szkoła” w Szkole podstawowej nr 11 z oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu oraz Wykonanie windy dla osób z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej nr 11

W ramach realizowanej inwestycji wykonano:

Ponadto w 2023 r. zrealizowano zadanie związane z budową windy dla osób z niepełnosprawnościami.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.360.777,78 zł, z tego:

2023: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu

Zadanie realizowane jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 (EOG) w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” i zakończone będzie w 2024 r.

Dotychczas wykonano następujące prace:

Całkowita wartość inwestycji wyniesie: 8.343.888,57 zł , w 2023 r. : 4.943.886,04 zł 

2022: Termomodernizacja Przedszkola nr 9 przy ul. Wyspiańskiego 3 w Jarosławiu

W ramach realizacji zadania zostały wykonane następujące prace:

Całkowity koszt inwestycji: 270 691,49 zł

2019: Przebudowa dachu w Miejskim Przedszkolu Nr 8

W ramach realizacji zadania zostały wykonane następujące prace:

 • dokumentacja projektowa zadania 

 • dachu wielospadowy na budynku przedszkola, w tym:

 • nadzór budowlany.

Całkowity koszt inwestycji: 488.731,00 zł

2020: Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej nr 2

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowalnych w zakresie: demontaż pokrycia dachu z blachy płaskiej, demontaż konstrukcji dachu, skucie tynków na kominach, demontaż obróbek gzymsów, kominów i orynnowania, odtworzenie istniejącej więźby, pokrycie folią paroprzepuszczalną, wykonanie deskowania pełnego z desek i membrany dachowej, wykonać pokrycie dachu blachą cynkowo – tytanową łączoną na rąbek stojący podwójnie zaginany, przemurowanie spękanych kominów, wykonanie czap żelbetowych. Kwota zawiera w sobie również nadzór inwestorski.

Całkowity koszt inwestycji: 632.325,31 zł

2020: Tworzenie miejsc opieki w Miejskim Żłobku Nr 1 „Radosny Zakątek”, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu

Wydatkowana kwota dotyczy utworzenia oddziału Żłobka Miejskiego „Radosny Zakątek” przy ul. Skarbowskiego 10. 

W związku z tym: wykonano roboty roboty rozbiórkowe, roboty murowe, wykonano tynki, okładziny wewnętrzne i malowanie.  Wykonano instalacje sanitarne, elektryczne wewnętrzne oraz instalację monitoringu i alarmową. Zostały zakupione i zamontowano wyposażenia tablicę programu maluch +. Kwota zawiera również koszt nadzoru inwestorskiego oraz opłaty za odbiory. 

Całkowity koszt inwestycji: 433.601,44 zł

2021: Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej Nr 2 - ETAP III

W ramach zadania przeprowadzona została modernizacja kuchni i stołówki szkolnej zgodnie z projektem: w miejscu dotychczasowej kuchni i stołówki utworzono kuchnię wraz z zapleczem i magazynem, natomiast na jadalnię zaadaptowano jedna salę lekcyjną wraz częścią korytarza. Przeprowadzone prace pozwoliły na dostosowanie pomieszczeń do aktualnych wymagań sanitarnych przy prowadzeniu żywienia dla około 250 dzieci, zapewniły lepsze warunki pracy dla pracowników oraz spożywania posiłków dla uczniów. Prowadzone prace wynikały z zaleceń decyzji Powiatowego Inspektora Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu.

 W drugim etapie oddzielono część zmywalną w kuchni od części przygotowania i wydawania posiłków. 

Całkowity koszt inwestycji 2021: 449.593,09 zł

2022: Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2

W ramach zadania wykonano boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach zewnętrznych 22x24m (pole gry o wymiarze 20x40), oświetlenie, piłkochwyty i małą architekturę. 

Całkowity koszt inwestycji (prace budowlane oraz nadzór inwestorski):  627.784,23 zł

2022: Dz.2 Modernizacja oświetlenia z projektem w Miejskim Przedszkolu Nr 3 (w budynku)

Dz.2 Modernizacja oświetlenia z projektem w Miejskim Przedszkolu Nr 3 (w budynku)

Całkowity koszt inwestycji: 320.000,00

2022: Modernizacja budynku miejskiego przedszkola nr 3 (zadanie realizowane z udziałem Dzielnicy nr 2)

Zakres zadania obejmował wykonanie modernizacji kuchni i pomieszczeń pomocniczych w budynku przedszkola. Prace obejmowały: malowanie ścian i sufitów, wyburzanie podłóg, położenie nowych płytek, malowanie lamperii, wymiana drzwi, przeróbki instalacji c.o oraz gazowej, wykonanie zabudowy z płyty kartonowo- gipsowej, montaż nowych umywalek oraz kabiny prysznicowej,  montaż i uruchomienie wyposażenia zakupionego w 2021 roku. Dodatkowo zakupiono i zamontowano urządzenia systemu wentylacyjnego - centrale klimatyzacyjne, nagrzewnice, wentylatory wyciągowe i dwa okapy- w  kuchni i pomieszczeniach pomocniczych


Całkowity koszt inwestycji: 590.217,87

zdjęcia innych wybranych inwestycji oświatowych

Inwestycje i remonty oświatowe 

realizowane w latach 2019-2023 - zestawienie