Budżet obywatelski

Zdjęcie ratusza z podpisem Jarosławski Budżet Obywatelski

Budżet obywatelski mocno zakorzenił się w jarosławskim życiu publicznym i wciąż się rozwija,  a przy okazji poprawia lub ugruntowuje wcześniejsze osiągnięcia. Już pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w 2014 r. pokazała, że jarosławianie chcą aktywnie zmieniać swoje miasto. 

Kolejne edycje, zwłaszcza te od 2017 r., czyli od wprowadzenia szeregu ulepszeń do procedury zgłaszania i wyboru projektów, przyniosły kolejne sukcesy zarówno co do liczby projektów, jak i osób głosujących na nie. Potwierdzają to również liczby.

W ostatnich pięciu latach mieszkańcy miasta zgłosili łącznie 353 pomysły, 331 zostało poddanych pod głosowanie, aż 156 ciekawych zadań jarosławianie wybrali do realizacji! Między innymi dzięki takiej aktywności wspólnie zmieniamy Jarosław!

Zdjęcia osób, urny i komisji na głosowaniu w sprawie decyzji przez mieszkańców jakie projekty będą realizowane

Wartość zadań wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w latach 2019-2023

5,0 mln zł 

Budżet obywatelski w 2019 roku

82

Liczba projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

76

Liczba projektów poddanych pod  głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego

29

Liczba projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

23 060

Liczba osób głosujących w ramach budżetu obywatelskiego

20 798

Liczba osób, które oddały głos ważny w ramach budżetu obywatelskiego

2 262

Liczba osób, które oddały głos nieważny w ramach budżetu obywatelskiego

projekty wybrane do realizacji w 2019 roku 


Budżet obywatelski w 2020 roku

85

Liczba projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

78

Liczba projektów poddanych pod  głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego

29

Liczba projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

36 936

Liczba osób głosujących w ramach budżetu obywatelskiego

33 186

Liczba osób, które oddały głos ważny w ramach budżetu obywatelskiego

3 750

Liczba osób, które oddały głos nieważny w ramach budżetu obywatelskiego

projekty wybrane do realizacji w 2020 roku 


Budżet obywatelski w 2021 roku

54

Liczba projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

50

Liczba projektów poddanych pod  głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego

29

Liczba projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

18 757

Liczba osób głosujących w ramach budżetu obywatelskiego

17 211

Liczba osób, które oddały głos ważny w ramach budżetu obywatelskiego

 1 546 

Liczba osób, które oddały głos nieważny w ramach budżetu obywatelskiego

projekty wybrane do realizacji w 2021 roku 


Budżet obywatelski w 2022 roku

69

Liczba projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

67

Liczba projektów poddanych pod  głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego

34

Liczba projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

28 035

Liczba osób głosujących w ramach budżetu obywatelskiego

23 135

Liczba osób, które oddały głos ważny w ramach budżetu obywatelskiego

 490

Liczba osób, które oddały głos nieważny w ramach budżetu obywatelskiego

projekty wybrane do realizacji w 2022 roku


Budżet obywatelski w 2023 roku

63

Liczba projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

60

Liczba projektów poddanych pod  głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego

35

Liczba projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

32 719

Liczba osób głosujących w ramach budżetu obywatelskiego

28 111

Liczba osób, które oddały głos ważny w ramach budżetu obywatelskiego

 4 608

Liczba osób, które oddały głos nieważny w ramach budżetu obywatelskiego

projekty wybrane do realizacji w 2023 roku