gospodarka komunalna
Realizacja zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska została szczegółowo opisane w Raporcie o stanie gospodarki komunalnej Gminy Miejskiej Jarosław w latach 2019-2023 


Raport z gospodarki komunalnej 2019-2023