Oświata i wychowanie

W tej części raportu, prezentowane są działania w zakresie oświaty Gminy Miejskiej Jarosław. Dane w zakresie budżetu, zgodnie z założeniem przyjętym w całym raporcie, obejmują lata 2019-2023. Pozostałe dane w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych, liczby uczniów, etatów nauczycieli prezentowane są dla roku szkolnego, który nie pokrywa się z rokiem budżetowym. Stąd w opisach tego działu znajdują się także zestawienia dla okresu:  od 2018/2019 do 2023/2024.  

BUDŻET OŚWIATOWY

przeciętne Pokrycie bieżących wydatków oświatowych subwencją oświatową
w latach 2019-2023

49,3% 

Wydatki wg kierunków wydatkowania

PODSTAWOWE PARAMETRY oświatowe w latach 2018-2023

1 574

Średnia liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym
w latach 2018-2023


Liczba dzieci w wieku 3-6 lat objęta wychowaniem przedszkolnym w placówkach na terenie Gminy Jarosław.

120,63%

Średni współczynnik skolaryzacji przedszkolnej
w latach 2018-2022


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat  w placówkach na terenie Gminy Jarosław w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku z terenu gminy.

18,57

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych
w latach 2018-2023


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

2,63

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział
w szkołach podstawowych
w latach 2018-2023


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.


3 094

Średnia liczba uczniów w szkołach podstawowych
w latach 2018-2023

121,67%

Średni współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych
w latach 2018-2022


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

7,18

Średnia liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych
w latach 2018-2023


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej. 

4 746

Średnia liczba uczniów
w szkołach i przedszkolach publicznych
i niepublicznych w latach 2018-2023

4 135

Średnia liczba uczniów
w szkołach i przedszkolach publicznych
w latach 2018-2023

611

Średnia liczba uczniów
w szkołach i przedszkolach niepublicznych w latach 2018-2023

Liczba uczniów w placówkach oświatowych w latach 2018-2023 

W latach 2018-2023:


SYSTEM OŚWIATOWY Gminy JAROSŁAW w latach 2018-2023

17

Liczba publicznych
placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Jarosław
w roku szkolnym 2023/2024

9

Liczba publicznych
szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Jarosław
w roku szkolnym 2023/2024

8

Liczba publicznych
przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Jarosław
w roku szkolnym 2023/2024

Gmina Miejska Jarosław w roku szkolnym 2023/2024 jest organem prowadzącym dla siedemnastu publicznych placówek oświatowych, w tym: 9 szkół podstawowych oraz 8 przedszkoli publicznych:


Sieć publicznych placówek na terenie miasta uzupełniają placówki niepubliczne. W roku szkolnym 2023/2024 do rejestru placówek oświatowych wpisane były:


2 913

Średnia liczba uczniów
w publicznych szkołach podstawowych
w latach 2018-2023

149

Średnia liczba  oddziałów
w publicznych szkołach podstawowych
w latach 2018-2023

19

Średnia liczba uczniów w oddziale
w publicznych szkołach podstawowych
w latach 2018-2023

Organizacja publicznych szkół podstawowych
w latach 2018-2023

W latach 2018-2023 w publicznych szkołach podstawowych:

1 124

Średnia liczba wychowanków
w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w latach 2018-2023

49

Średnia liczba  oddziałów
w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w latach 2018-2023

23

Średnia liczba wychowanków w oddziale
w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w latach 2018-2023

Organizacja publicznych przedszkoli w latach 2018-2023

W latach 2018-2023 w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:

91

Liczba  uczniów z Ukrainy
w publicznych szkołach podstawowych oraz przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

91

Liczba  uczniów z Ukrainy
w publicznych szkołach podstawowych oraz przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

57

Liczba  uczniów z Ukrainy
w publicznych szkołach podstawowych oraz przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Uczniowie z Ukrainy w latach 2021-2023

W wyniku konfliktu zbrojnego w Ukrainie w latach 2021-2023:


KADRA PEDAGOGICZNA I PRACOWNICY ADMINISTRACji I OBSŁUGI w latach 2018-2023

699,78

Średnia liczba etatów zatrudnionych pracowników ogółem
w latach 2018-2023


471,31

Średnia liczba etatów zatrudnionych nauczycieli
w latach 2018-2023

228,46

Średnia liczba etatów zatrudnionych pracowników administracji i obsługi
w latach 2018-2023

Etaty nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi
w latach 2018-2023

W latach 2018-2023 w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach:

37

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali stopień nauczyciela dyplomowanego
w publicznych szkołach podstawowych oraz przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w latach 2018-2023

61

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego
w publicznych szkołach podstawowych oraz przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w latach 2018-2023

49

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego
w publicznych szkołach podstawowych oraz przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w latach 2018-2023

    14,9 mln zł

Suma nakładów na inwestycje oświatowe w Gminie Jarosław
w latach 2019-2023

 206%

Wzrost nakładów na inwestycje oświatowe w Gminie Jarosław
w latach 2019-2023

 15

Średnia roczna liczba oświatowych zadań inwestycyjnych w Gminie Jarosław
w latach 2019-2023

Każdego roku w obiektach oświatowych prowadzone były inwestycje i remonty mające na celu dostosowanie ich do realizowanych zadań. Podejmowano również działania polegające na pozyskiwaniu środków, zarezerwowanych w budżecie miasta dla każdej z dzielnic („milion dla dzielnicy”) oraz tych na realizację zadań wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.


Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji i remontów oświatowych znajdują się w dziale: Inwestycje