realizowane projekty oświatowe

projekty i programy edukacyjne realizowane w latach 2018-2023

Jednym z głównych zadań realizowanych w obszarze oświaty jest zwiększanie możliwości indywidualnego rozwoju ucznia, motywowanie do dalszego pogłębiania wiedzy oraz zdobywania nowych osiągnięć

Szkoły oraz przedszkola w Gminie Miejskiej Jarosław, poza wykonywaniem podstawowych zadań, którymi są:

w celu wspierania dzieci i młodzieży realizowały w latach 2018-2023 poniższe projekty i programy edukacyjne.

  3,9 mln zł

Łączna wartość realizacji projektów edukacyjnych, o charakterze ogólnym,
w latach 2018-2023

 205,1 tys. zł

Łączna wartość wkładu własnego Gminy w realizację projektów edukacyjnych, o charakterze ogólnym,  w latach 2018-2023

  3,7 mln zł

Łączna wartość dofinansowania w realizację projektów edukacyjnych, o charakterze ogólnym,  w latach 2018-2023

Gminne projekty i programy edukacyjne realizowane w latach 2018-2023

539

Liczba projektów edukacyjnych, w których wzięły udział publiczne szkoły podstawowe i przedszkola
w latach 2018-2023

295

Liczba projektów edukacyjnych, w których wzięły udział publiczne szkoły podstawowe w latach 2018-2023

244

Liczba projektów edukacyjnych, w których wzięły udział publiczne przedszkola
w latach 2018-2023

Projekty i programy edukacyjne realizowane w placówkach oświatowych
w 2018 roku

Projekty i programy edukacyjne realizowane w placówkach oświatowych
w 2019 roku

Projekty i programy edukacyjne realizowane w placówkach oświatowych
w 2020 roku

Projekty i programy edukacyjne realizowane w placówkach oświatowych
w 2021 roku

Projekty i programy edukacyjne realizowane w placówkach oświatowych
w 2022 roku

Projekty i programy edukacyjne realizowane w placówkach oświatowych
w 2023 roku