nagrody i wyróżnienia

2019: nagrody i wyróżnienia

„Diamentowy Partner” – wyróżnienie dla miasta Jarosławia przyznane w styczniu 2019 toku przez Polski Związek Tenisa Stołowego oraz LOTTO Superligę Tenisa Stołowego podmiotom, instytucjom lub osobom, mającym największy wpływ na rozwój i funkcjonowanie danego zespołu ligowego.


Nagroda za najlepszą stronę internetową województwa podkarpackiego w 2019 rok www.jaroslaw.pl – w czerwcu 2019 r. miasto Jarosław otrzymało tytuł „Miasta posiadającego najlepszą stronę internetową wśród miast województwa podkarpackiego w 2019 roku”. Organizatorem rankingu był Tygodnik Regionalny „Nowe Podkarpacie” i Podkarpackie  Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie. Strona www.jaroslaw.pl konkurowała z 50 innymi serwisami miejskimi, a oceny dokonywało profesjonalne jury oraz internauci.


Medal dla miasta Jarosławia „Zachowaj Trzeźwy Umysł", za wyjątkową aktywność i podejmowanie godnych naśladowania działań w dziedzinie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej. Doceniony został również profesjonalizm i skuteczność pracownika Wydziału Spraw Społecznych i Obronnych Urzędu Miasta Jarosławia - Małgorzaty Bórzyńskiej, której został przyznany tytuł członka Kapituły „Trzeźwy Umysł".

2020: nagrody i wyróżnienia

Miejski Żłobek „Radosny Zakątek” został finalistą w ogólnopolskim konkursie „Żłobek Roku 2020” zorganizowanym przez I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych, w ramach III edycji Ogólnopolskiej Konferencji „Żłobki i Kluby Dziecięce 2020”. 


IV miejsce dla miasta Jarosław w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA oraz Fundacji Naukowej Evidence Institute „Miejsca sprzyjające edukacji" w kategorii: miasta i gminy 20-100 tys. mieszkańców. Celem rankingu było wskazanie tych samorządów, które dbają o to, by edukacja była na najwyższym poziomie.


Złoty Certyfikat dla miasta Jarosławia za udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod hasłem „Dorastamy Asertywnie” za zaangażowanie w promowanie zachowań prozdrowotnych wśród najmłodszych. Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch oraz  Małgorzata Bórzyńska, sekretarz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarosławiu, otrzymali Złote Certyfikaty za zaangażowanie w realizację działań profilaktycznych pomagających młodym ludziom w trudnym okresie dorastania.2021: nagrody i wyróżnienia

Złoty Certyfikat dla miasta Jarosławia za udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod hasłem: „Dorastamy Asertywnie” za promowanie zachowań prozdrowotnych wśród osób najmłodszych. Złoty Certyfikat otrzymał Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarosławiu, a także Małgorzata Bórzyńska – sekretarz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarosławiu. 


Wyróżnienie Nadzwyczajne „Grand Quality” w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Samorząd Promujący Zdrowie” za podejmowanie efektywnych, nowoczesnych i skutecznych działań na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowego trybu życia i promocji aktywności fizycznej. Organizatorem konkursu jest Quality Institute Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.


„Złoty Prym” dla Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu. Nagroda jest przyznawana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.


II miejsce dla miasta Jarosławia w kategorii miasto powiatowe jako Miejsce Edukacyjnych Szans w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA oraz Fundacji Naukowej EVIDENCE INSTITUTE.


Tytuł Honorowego Profesora Oświaty dla dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu – dr Agaty Kolasy-Skiba za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Tytuł nadawany jest przez Ministra Edukacji Narodowej i Nauki.


Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Fredry w Jarosławiu zajęła III miejsce  w Konkursie Idol Województwa Podkarpackiego 2021 w kategorii instytucja kultury. Nagroda została wręczona 23 lipca 2021 r. podczas Konferencji „Jesteśmy Razem” zorganizowanej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Celem tej edycji konkursu jest wyróżnienie osób i instytucji, które w znaczący sposób zasłużyły się w dziedzinie nowoczesnej rehabilitacji niewidomych i słabowidzących, promocja zaangażowania społecznego, pozytywnych przykładów działania oraz postaw, które sprzyjają emancypacji środowiska, budowanie świata otwartego dla niewidomych i słabowidzących, dzielenie się pozytywnymi doświadczeniami, które wpływają na integrację wewnątrzśrodowiskową.

2022: nagrody i wyróżnienia

Jarmark Jarosławski najlepszym produktem turystycznym organizowany od 2016 r. Jarmark Jarosławski w 2022 r. został doceniony i może poszczycić się tytułem Najlepszego Produktu Turystycznego w kategorii wydarzeń cyklicznych. Jarosław wraz ze swoim Jarmarkiem dołączył tym samym do elitarnego grona pięciu najlepszych produktów turystycznych województwa podkarpackiego – najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów.


Najlepsze centrum turystyczne w Polsce. Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej działające w ramach Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu zajęło trzecie miejsce w konkursie na najlepsze centrum informacji turystycznej w Polsce w najwyższej kategorii ośrodków czterogwiazdkowych. Ocenie Polskiej Organizacji Turystycznej podlegała profesjonalna obsługa turystów, współpraca na rzecz kreacji produktów turystycznych, promocja lokalnych usług turystycznych oraz obecność w sieci. 


Certyfikat Dobrych Praktyk dla Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. CKiP od 2022 r. posiada Certyfikat Dobrych Praktyk nadany przez Polską Organizację Turystyczną. Celem certyfikacji jest potwierdzenie wysokiej jakości usług świadczonych przez podmioty prowadzące działalność z zakresu turystyki oraz ich wyróżnienie i szeroka promocja wśród   turystów planujących wypoczynek w Polsce. CKiP certyfikowane jest w trzech kategoriach: bezpieczny obiekt MICE, turystyka zrównoważona oraz turystyka bez barier.


Miasto Jarosław Liderem Powiatu Jarosławskiego oraz zdobywcą VII miejsca w województwie podkarpackim pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w Rankingu Gmin Podkarpacia 2022. Ranking jest wynikiem współpracy regionalnego ośrodka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej POST z Urzędem Statystycznym oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego.


III miejsce dla Gminy Miejskiej Jarosław w Rankingu Aktywności Gmin Podkarpacia 2022 pod względem dynamiki dochodów własnych podkarpackich gmin w latach 2018-2022. Organizatorem rankingu jest Polska Press Sp. z o.o. - wydawca Nowin wraz z redakcją tego dziennika.

2023: nagrody i wyróżnienia

Miasto Jarosław Liderem Powiatu Jarosławskiego oraz zdobywcą VII miejsca w województwie podkarpackim pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w Rankingu Gmin Podkarpacia 2023. Ranking jest wynikiem współpracy regionalnego ośrodka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej POST z Urzędem Statystycznym oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego.


Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. "NGO Wysokich Lotów” dla Stowarzyszenia Miejski Obszar Funkcjonalny – Jarosław – Przeworsk, którego członkiem jest Gmina Miejska Jarosław, w kategorii gospodarka, rynek pracy oraz zrównoważony rozwój.


Medal „ W DOWÓD UZNANIA” dla Miejskiej Biblioteki Publicznej za zasługi dla bibliotekarstwa oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.