samorząd Miasta jarosławia 

WŁADZE miasta

Zdjęcie przedstawia Burmistrza miasta Jarosławia, Waldemara Palucha

Waldemar paluch 

Burmistrz Miasta od roku 2015

Zdjęcie przedstawia I zastępcę Burmistrza miasta Jarosławia, Wiesława Pirożek

Wiesław Pirożek

 I Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia od roku 2015

Zdjęcie przedstawia II zastępcę Burmistrza miasta Jarosławia, Dariusza Tracz

Dariusz Tracz

II Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia od roku 2016

Magdalena Kapusta, Sekretarz Miasta Jarosławia

magdalena kapusta

Sekretarz Miasta Jarosławia 

od roku 2021

Anna Gołąb, skarbnik miasta Jarosławia

anna gołąb

Skarbnik Miasta Jarosławia 

od roku 2018

urząd miasta jarosławia

Urząd Miasta Jarosławia jest jednostką organizacyjną miasta przy pomocy której Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miasta Jarosławia oraz realizuje zadania miasta określone przepisami prawa, a w szczególności:

Podstawowym celem funkcjonowania urzędu jest zapewnienie profesjonalnej, nowoczesnej, terminowej i przyjaznej obsługi klientów zorientowanej na skuteczną realizację zadań publicznych.

Urząd dzieli się na komórki organizacyjne na które składają się wydziały i funkcjonujące na prawach wydziału - biura, Urząd Stanu Cywilnego, Straż Miejska, a także wieloosobowe stanowiska pracy i samodzielne stanowiska pracy.

W urzędzie istnieją następujące komórki organizacyjne:

Burmistrz Waldemar Paluch kieruje Urzędem Miasta Jarosławia przy pomocy:

oraz kierowników komórek organizacyjnych urzędu.