miejskie Jednostki organizacyjne i osoby prawne

Jednostki budżetowe:

miejskie Żłobki:

miejskie przedszkola: 

szkoły podstawowe:

Instytucje kultury:

spółki prawa handlowego: