Raport o stanie gminy miejskiej jarosław 

za lata 2019 - 2023
Drodzy mieszkańcy!

Przedstawiam Państwu w formie raportu, podsumowanie tego, co udało nam się wspólnie osiągnąć w kadencji samorządowej 2018-2024. Wspólnie, bo nie byłoby to możliwe bez udziału i zaangażowania wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju naszego miasta. Wśród licznego grona należy wymienić w szczególności mieszkańców, radnych miejskich, członków rad dzielnic, ciała przedstawicielskie, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz szereg innych partnerów ze środowisk gospodarczych, społecznych, naukowych czy sportowych, a także pracowników urzędu miasta, instytucji kultury i jednostek miejskich, w tym żłobków, przedszkoli i szkół. Dziękuję Wam wszystkim za pracę na rzecz naszej małej ojczyzny - Jarosławia.

Zdjęcie przedstawia Burmistrza Jarosławia, Waldemara Palucha.

Mijająca kadencja samorządu była okresem niezwykle trudnym i wymagającym. Trzy najważniejsze, wręcz bezprecedensowe kwestie: pandemia COVID-19, ustawowe ograniczenie dochodów własnych miasta, a także wojna na Ukrainie i jej główne konsekwencje - potrzeba przyjęcia milionów uchodźców, pojawienie się długofalowej wysokiej inflacji oraz skok cen energii, materiałów i usług - to poważne wyzwania, z którymi należało się niezwłocznie uporać. Priorytetem stało się więc zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia zarówno naszym mieszkańcom, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym, jak i uchodźcom. Jestem przekonany, że jako wspólnota sprostaliśmy temu zadaniu, nie zaniedbując zarazem innych, związanych zarówno z długofalowym rozwojem miasta, jak i z bieżącymi potrzebami mieszkańców.

Zrewitalizowany Rynek, nowoczesny stadion miejski,  zagospodarowanie bulwarów nad rzeką San, całkowita przebudowa ul. Kraszewskiego, czy budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, to chyba najwymowniejsze symbole zmian w Jarosławiu w ostatnich latach, ale było ich dużo, dużo więcej. Obszerna lista, zawarta w raporcie na stronie poświęconej inwestycjom, obejmuje przedsięwzięcia, które zostały zrealizowane w takich dziedzinach jak infrastruktura komunalna, drogi, edukacja, budownictwo mieszkaniowe, sport, turystyka i rekreacja, gospodarka, sprawy społeczne, kultura czy ochrona środowiska. 

Możemy być dumni ze skali i zakresu zrealizowanych inwestycji, imponującego udziału mieszkańców w budżecie obywatelskim, kwot pozyskanych środków zewnętrznych, osiągnięć jarosławskich uczniów oraz sportowców, a także zmieniającej się na korzyść estetyki miasta.  

W raporcie przedstawiam także całokształt działalności naszego samorządu. Dzięki temu mogą Państwo również zobaczyć jak szeroki wachlarz zadań realizujemy dla Was i razem z Wami, a także jak wiele dzieje się w naszym pięknym Jarosławiu.Waldemar Paluch

Burmistrz Miasta Jarosławia

 

CO ZNAJDZIESZ W RAPORCIE